מגוון רחב של תחומי פעילות עסקיים הן בתחום הייצור והן בתחום השירותים מתנהלים באופן פרויקטאלי. שני מגזרים מובילים במשק מתאפיינים בניהול פרויקטאלי . ענף התשתיות והבנייה וענף ההיטק. פרויקט מוגדר כמשימה חד פעמית של אוסף מטלות עם התחלה ועם סיום מוגדרים, כאשר את הפעולות יש לבצע בסדר מסוים, הנקבע לפי שיקולים טכנולוגיים ולוגיסטיים.
פרויקטים מבוצעים כאמור בכל תחומי החיים. לכן רבה החשיבות של הקניית תורת ניהול הפרויקטים לכל מנהל ואיש מקצוע.